Hotel El Jardinet Olot

0

- Piscina modular de 3x2

- Escala interior amb dos bancs de 1,2 mts

- Recobriment total amb làmina armada amb textura sorra

- Equip de filtració compost per filtre sílex 600 Ø, bomba de recirculació de 3/4 c.v.

- Bomba de calor Hydroline per calentar l'aigua tot l'any

- Equip electròlisi salina Hayward de baixa salinitat de 10 g/h i pantalla digital 

- Deshumificador local ambient tipus radiador