Piscina formigó 15

0

- Piscina sistema "gunité" de mides 10 x 5

- Escala exterior amb banc incorporat

- Gresite color blau mari boira

- Equip filtració compost per filtre sílex 600 ø, bomba de velocitat variable Hayward

- Equip electròlisi salina model Hayward 30 g/h amb regulador automàtic de PH i pantalla digital

- Robot automàtic Hayward XL PRO