Infinity Pool 09

0

- Piscina de mides 12x5

- Escala exterior amb plataforma de bombolles.

- Recobriment total amb rajola de color veig.

- Equip de filtració compost per filtre sílex 760 Ø, bomba de velocitat variable Haward.

- Equip electròlisi salina Aquarite Pro de 20g/h amb regulador de PH i pantalla digital.

- Robot automàtic Hayward Pro XL.