Modular 02

0

-  Piscina modular de mides 8 x 4.

- Escala interior cantonera cuadrada i base de 2x4 a una profunditat superior.

- Recubriment total amb làmina armada color gresite beix.

- Equip de filtració compost per un filtre de sílex 600 Ø i una bomba de recirculació de 1 c.v.

- Electrolisi salina model J&S 25 g/h amb regulador de PH automàtic.

- Font inoxidable model Bali.

.