Modular 05

0

- Piscina modular de mides 7 x 3'5.

- Escala exterior rectangular.

- Recubriment total amb làmina armada color gresite blau

- Equip de filtració compost per un filtre de sílex 500 Ø i una bomba de recirculació de 3/4 c.v.

- Electrolisi salina model J&S 25 g/h amb regulador de PH automàtic.