Modular 06

0

 - Piscina modular de mides 9 x 4.

- Escala interior de l'amplada de la piscina amb una zona de platja.

- Recubriment total amb làmina armada color gresite gris

- Equip de filtració compost per un filtre de sílex 600 Ø i una bomba de recirculació de 1 c.v.

- Electrolisi salina de baixa salinitat de 30 g/h amb regulador de PH.