Modular 07

0

 - Piscina modular de mides 8 x 4.

- Escala interior quadrada  amb un banc de 2'5 mts.

- Recubriment total amb làmina armada color gresite beix

- Equip de filtració compost per un filtre de sílex 600 Ø i una bomba de recirculació de 3/4 c.v.

- Electrolisi salina model J&S 25 g/h amb control total de redox i PH.

- Font decorativa tipus "avanico" de 1'20 model Zodiac.

- Font decorativa amb 4 sortidors inox.

- Nado contracorrent de 3 c.v.