Modular 08

0

 - Piscina modular de mides 5 x 2'5.

- Escala interior cantonera en diagonal.

- Recubriment total amb làmina armada color gresite beix

- Equip de filtració compost per un filtre de sílex 500 Ø i una bomba de recirculació de 3/4 c.v.

- Electrolisi salina model J&S 20 g/h amb regulador de PH automàtic.

- Font decorativa inox model Bali.

- Gespa artificial model Milan especial piscina.