Modular 17

0

- Piscina modular de mides 7 x 3,5.

- Escala interior cantonera en diagonal i banc de 3,5 m.

- Recobriment total amb làmina armada color gresite gris.

- Equip de filtració compost per un filtre de sílex 500 Ø i bomba de recirculació de 3/4 c.v.

- Equip electròlisis salina Zodiac Tri de 18 g/h amb regulador de ph automàtic.

- Font decorativa tipus "Avanico" de 90 cm.