Modular 20

0

- Piscina modular de mides 7 x 2,5

- Escala interior de tota l'ampada de 2,5

- Recobriment total amb làmina armada color gresite blau

- Equip de filtració compost per un filtre sílex 500 Ø i una bomba recirculació de 3/4 c.v.