Modular 22

0

- Piscina modular de mides 9 x 3

- Escala interior cantonera

- Recobriment total amb làmina armada color gresite gris

- Equip filtració compost per un filtre sílex 600 ø i una bomba velocitat variable Hayward

- Equip electròlisi salina Hayward de 20 g/h amb regulador de PH i pantalla digital

- Terrassa amb Gres d'Aragó color gris

- Robot automàtic Dolphin S300