Modular 23

0

- Piscina modular de mides 6x1,50

- Escala inox de 3 esglaons

- Recobriment total amb làmina armada color gresite veig

- Equip de filtració compost per un filtre sílex 500 Ø i bomba de reciruclació de 3/4 c.v.

- Equip electròlisi salina model J&S de 15 g/h amb regulador automàtic del PH

- Nado contracorrent de 3 c.v.