Modular 24

0

- Pisicna modular de mides 8 x 4

- Escala interior amb platja californiana d'1,20 x 2

- Recobriment total amb làmina armada Stonflex Sand 3D

- Equip de filtració compost per filtre sílex Hayward 640 ∅ i bomba de velocitat variable Hayward

- Equip electròlisi salina Hayward de 30 g/h amb regulador de PH i Redox

- Terrassa amb travertit "noche natural"

- Instal·lació de dues fonts tipus ventall de 100 cm