Modular 26

0

- Piscina modular de mides 7 x 3

- Dues escales exteriors amb banc d'hidromassatge incorporat

- Recobriment total amb làmina armada gresite veig

- Equip de filtració compost per filtre sílex Hayward 640 Ø i bomba de velocitat variable Hayward

- Equip electròlisi salina model Hayward de 30 g/h amb regulador de PH i redox